پاریس کمک مالی ریاض را به ۵ کشور ساحل آفریقا خواستار شد

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر