پاریس کمک مالی ریاض را به ۵ کشور ساحل آفریقا خواستار شد

باشگاه خبرنگاران - ۹ روز قبل
منابع خبر