پاسخ شهردای به شکایت استانداری؛ اینگونه اظهارنظرها انتخاباتی است

آفتاب - ۲۶ مهر ۱۳۹۰

آفتاب: مدیرکل حریم شهرداری تهران در واکنش به ادعای استانداری تهران مبنی بر درآمدهای صدها میلیاردی شهرداری از حریم شهر تهران گفت: درآمد حریم شهر تهران در سه سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان بوده است اما متاسفانه هر چه به ایام انتخابات نزدیکتر می‌شویم اینگونه اظهارنظرها بیشتر می‌شود. سید صباح‌الدین متقی با بیان اینکه درآمدهای حریم شهر تهران محدود است گفت: درآمد حریم شهر تهران در سه سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان بوده که بیش از دو برابر آن برای خود حریم شهر هزینه شده است. وی با رد ادعای استانداری مبنی بر درآمدهای صدها میلیاردی از کارخانه‌های حریم شهر تهران گفت: بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری، ۸۰ درصد درآمدهای ناشی از حریم باید در اختیار پروژه‌های واقع در این محدوده قرار بگیرد که ما به مراتب بیش از این مقدار برای حریم شهر تهران هزینه کرده‌ایم. وی افزود: هر ساله نزدیک به ۷ میلیارد تومان با هماهنگی استانداری پروژه‌های مختلف در این محدوده شناسایی و توسط مناطق نیز اجرایی می‌شود. ما چنین ارقامی را به شدت رد می‌کنیم.

وی از قوه قضائیه خواست در صورتی که برای چنین ادعاهایی سندی وجود نداشت با تشویش کنندگان اذهان مردم به شدت برخورد کنند

منابع خبر