پاسخ میرحسین موسوی به پیشنهاد محمدرضا باهنر

توصیه میرحسین موسوی از حصر به محمدرضا باهنر
کلمه
گویا - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

پاسخ میرحسین موسوی به پیشنهاد محمدرضا باهنر »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

میرحسین موسوی

میرحسین موسوی نسبت به ادعاهای مطرح شده از سوی محمدرضا باهنر درباره محصورین و نیز پیغام دادن به آنان واکنش نشان داد.

منابع خبر
توصیه میرحسین موسوی به باهنر از زندان اختر ندای سبز آزادی - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵