پایان ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه ها و توجه به چند نکته

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

تهران- ایرنا- ثبت نام یارانه ها به اتمام رسید، ولی با توجه به نکات ذیل می توان اذعان نمود که تجربه ناخوشایند و ملال آوری از خود به جای گذاشت.

منابع خبر
پایان ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه ها و توجه به چند نکته خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
دستگیری قاتل فراری با ثبت نام یارانه! عصر ایران - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
دستگیری قاتل فراری با ثبت نام یارانه! تابناک - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳