پرتغال ۳ - عربستان ۰/پیروزی آسان قهرمان اروپا مقابل نماینده آسیا

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر