پرده دیگری از اظهارات رئیس فرقه گنابادی در سالگرد غائله دراویش

فردا - ۵ روز قبل

در پی خبر پیشین، مبنی بر طرح ادعا‌های تازه و اظهارات جنجالی رئیس فرقه گنابادی در سالگرد غائله گلستان هفتم ۹۶، جزییات تازه‌ای از این موضوع آشکار شد

منابع خبر