پرونده ابهام دار برنامه ترور سفیر عربستان و اصرار دولت آمریکا بر صحت آن

 متهم ردیف دوم توطئه ترور سفیر عربستان عضو سازمان منافقین است
همشهری
انقلاب اسلامی - ۲۶ مهر ۱۳۹۰

بی بی سی: محمد منظرپور، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن با اشاره به مدارک ارائه شده به وسیله پلیس فدرال آمریکا به دادگاه می گوید، این پرونده دارای ابهام هایی نیز هست. از جمله ابهام ها این است که ماموران فدرال تنها بخشی از مکالمات منصور ارباب سیر و خبرچین دولت آمریکا را ثبت کرده اند و فایل صوتی اولین مکالمه آنها که در ماه مه انجام شده است و ملاقات های بعدی که بر اساس کیفرخواست در ماه های ژوئن و ژوئیه امسال انجام شده، به دادگاه ارائه نشده است. محور دیگری که در بعضی از مطبوعات به عنوان نقطه ضعف پرونده مطرح شده است، به ارتباط نیروهای قدس سپاه پاسداران با واریز شدن مبلغ یکصد هزار دلار به حساب بانکی خبرچین دولت آمریکا مربوط می شود. براساس کیفرخواست، فرد ناشناسی با آقای ارباب سیر تماس گرفته و به او اطلاع می دهد این مبلغ به حساب بانکی فردی که در پرونده از او به عنوان "شخص ۱" نام برده، واریز شده است. در ادامه در کیفرخواست آمده است که آقای ارباب سیر یک روز قبل از مکالمه ضبط شده مورخ ۱۴ ژوئیه، به خبرچین دولت آمریکا اطلاع داده که "شخص ۱" مبلغ را دریافت کرده است.

"بی بی سی: محمد منظرپور، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن با اشاره به مدارک ارائه شده به وسیله پلیس فدرال آمریکا به دادگاه می گوید، این پرونده دارای ابهام هایی نیز هست"سپس دادستانی در کیفرخواست به تشریح انتقال این مبلغ به وسیله دو "شخصیت حقوقی خارجی" به حساب خبرچین دولت آمریکا از طریق بانکی در منطقه منهتن نیویورک می پردازد. اما در تشریح مسیر انتقال این مبلغ، اشاره ای به ارتباط این دو "شخصیت حقوقی خارجی" با ایران یا با نیروی قدس سپاه پاسداران نشده است. علی رغم این ابهام ها بعضی از ناظران اعتقاد دارند، دولت آمریکا در تایید اتهام های وارد شده اطلاعات سری دیگردر اختیار دارد که در کیفرخواست ذکر نشده است

منابع خبر
ایران می خواست سفیر عربستان در مصر را نیز ترور کند خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۰