پرونده مهدی جهانگیری و سایر متهمان به تهران ارسال شد

خبرگزاری میزان - ۱۳ آذر ۱۳۹۶

پرونده مهدی جهانگیری و سایر متهمان با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد

منابع خبر