پساب فاضلاب خوابگاه فاطمیه دانشگاه هرمزگان پتانسیل استفاده مجدد در فضای سبز را دارد

خبرگزاری دانشجو - ۱۲ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر