پس از شارژ‌خوری سیم‌کارت‌های اعتباری؛ این بار ابهام جدی در هزینه «ارزش افزوده» قبوض

«ارزش افزوده» قبوض تلفن همراه، اعتراض مشترکان را برانگیخنه
خدمت
خبرگزاری فارس - ۱۶ آبان ۱۳۹۴

کسر شارژ سیم‌کارت و درج ردیف هزینه ارزش‌ افزوده در قبوض، صدای اعتراض مشترکان تلفن‌ همراه را درآورده است و بسیاری از آنان از فعال‌سازی پیامک‌هایی که مبالغی به حساب آنها منظور می‌کند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند

منابع خبر