پشت صحنه «سلطان و شبان»

پشت صحنه «سلطان و شبان»

تابناک
تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲

نمایی از عوامل پشت صحنه سریال «سلطان و شبان» در کنار کارگردان آن «دایوش فرهنگ»

منابع خبر
پشت صحنه «سلطان و شبان» جهان نیوز - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
پشت صحنه «سلطان و شبان» فردا - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
پشت صحنه «سلطان و شبان»(عکس) عصر ایران - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
پشت صحنه «سلطان و شبان» تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲