پلمب یک بیمارستان خصوصی در تهران

خبرنامه ملی ایرانیان - ۴ دی ۱۳۹۴

دستور پلمب یک بیمارستان خصوصی در تهران صادر شد. این حکم را سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی درپی یکی از بازدیدهای سرزده از مراکزدرمانی صادر کرد. بیمارستانی که گفته می‌شود درمحدوده خیابان امام خمینی واقع شده و به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای درمان و تفکیک‌نکردن پسماندها و مشکلات زیست‌محیطی، باید پلمب شود. این همه ماجرا…

منابع خبر
پلمب یک بیمارستان خصوصی در تهران خبرنامه ملی ایرانیان - ۴ دی ۱۳۹۴