پلیس افتخاری نهادی مردمی در اجرای ماموریت‌های پلیس

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر