پلیس برای ورود زائران در آماده باش ۱۰۰ درصد است

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
پلیس برای ورود زائران در آماده باش ۱۰۰ درصد است باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶