پلیس پزشک پرسپولیس را دستگیر کرد!

فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

پلیس استادیوم شهر قدس پزشک پرسپولیس را با جیمی جامپ اشتباه گرفت و او را دستگیر کردند

منابع خبر
پلیس پزشک پرسپولیس را دستگیر کرد! فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸