پل سیدی کرمان در دست فراموشی + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
پل سیدی کرمان در دست فراموشی + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶