پناهجویان بزرگراهی در یونان را بستند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ اسفند ۱۳۹۴

تهران – ایرنا - پناهجویانی که کودکانشان را در آغوش داشتند، روز چهارشنبه یک بزرگراه در مرکز یونان را برای دریافت اجازه ورود به مقدونیه بستند.

منابع خبر
پناهجویان بزرگراهی در یونان را بستند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ اسفند ۱۳۹۴