پنجمین جلسه محاکمه مرتضوی؛ ۲۰ تیر

کلمه - ۳ تیر ۱۳۹۴

چکیده : رئیس دادگاه‌های کیفری یک استان تهران گفت: پنجمین جلسه محاکمه سعید مرتضوی ۲۰ برگزار می‌شود...

رئیس دادگاه‌های کیفری یک استان تهران گفت: پنجمین جلسه محاکمه سعید مرتضوی ۲۰ برگزار می‌شود.

محسن افتخاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: شعبه ۷۹ دادگاه، روز ۲۰ تیرماه را برای برگزاری پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی تعیین کرده است.

در حال حاضر به شکایت روح‌الامینی در پرونده کهریزک، اتهامات مرتضوی درباره تصدی در تأمین اجتماعی با عنوان سرپرست و بخشی از حکم پرونده کهریزک که در دیوانعالی کشور نقض شده بود، در این شعبه رسیدگی می‌شود.

چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۲۱ اردیبهشت‌ماه به صورت غیرعلنی برگزار شد و قاضی پرونده برگزاری جلسه بعدی را به بعد از وصول پاسخ برخی استعلام‌ها از وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی موکول کرده بود.

منابع خبر