پنج سازمان جاسوسی به ایمیل‌های خصوصی کلینتون دست پیدا کرده‌اند

خبرگزاری فارس - ۱۴ آبان ۱۳۹۵

ایندیپندنت نوشت: در حالی‌ که تنها چند روز تا برگزاری انتخابات آمریکا فرصت باقی مانده نتایج نظرسنجی‌ها دارای نوسان زیادی هستند

منابع خبر