پنج عضو دائمی شورای امنیت،بار دیگر ایران را به همکاری با آژانس اتمی دعوت کردند

پنج عضو دائمی شورای امنیت،بار دیگر ایران را به همکاری با آژانس اتمی دعوت کردند
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

بیانیه منتشر شده از سوی کشورهای عضو دائمی شورای امنیت خاطر نشان می کند که “ما کماکان نگران ناتوانی مداوم ایران در رعایت ضرورت هائی هستیم که از سوی آژانس مطرح شده اند.” این بیانیه اضافه می کند که “ما تاکید داریم که ایران باید به فوریت با آژانس به یک تفاهم ساختاری دست یابد.

نمایندگان پنج کشور بزرگ جهان امروز بعنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در وین گرد آمده اند، بار دیگر به ایران یاد آور شدند که وظیفه دارد تا با آژانس بین المللی انژی اتمی همکاری کند و به تردید هائی که درباره مقاصدش در استفاده نظامی از انرزی اتمی وجود دارد خاتمه دهد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از رادیو فرانسه؛ بیانیه منتشر شده از سوی کشورهای عضو دائمی شورای امنیت خاطر نشان می کند که ” ما کماکان نگران ناتوانی مداوم ایران در رعایت ضرورت هائی هستیم که از سوی آژانس مطرح شده اند.” این بیانیه اضافه می کند که ” ما تاکید داریم که ایران باید بفوریت با آژانس به یک تفاهم ساختاری دست یابد.”

این توافق باید بازرسان آژانس را قادر سازد تا به همه مراکز هسته ای و نیز اطلاعات ضروری دیگر ، که از سوی آژانس مطرح شده اند، دست یابند. این بیانیه بر این نکته انگشت می گذارد که باید آن بخش از اطلاعات که می توانند حضور و یا فقدان ابعاد نظامی فعالیت های هسته ای ایران را برملا سازند، در اختیار بازرسان قرار گیرد. بیانیه پنج قدرت بزرگ جهان یاد آوری می کند که این تقاضا قبلاً توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تبیین و اعلام شده بود.

پیش از اینکه اعضای شورای امنیت به این بیانیه رای مثبت دهند، آژانس اتمی گزارشی منتشر کرد که بر طبق آن شواهد ” معتبری” در دست هستند که نشان می دهند ایران ، علیرغم انکار ، مشغول پروژه ساختن بمب اتمی است.

انتشار این بیانیه زمانی اتفاق می افتد که آزانس اخیراً اعلام کرده است که مذاکره با ایران را در روزهای چهارده و پانزده ماه مه در وین از سر خواهد گرفت.

نگرانی از ابعاد نظامی فعالیت های اتمی ایران ، در عین حال موضوع اصلی نشستی است که ایران با کشور های پنج بعلاوه یک در پیش دارد. این همایش نیز روز بیست و سه ماه مه در بغداد انجام خواهد شد.

منابع خبر