پهپاد ایرانی «یسیر» (عکس)

پهپاد ایرانی «یسیر» (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۶ مهر ۱۳۹۲
منابع خبر
پهپاد ایرانی «یسیر»/عکس فردا - ۶ مهر ۱۳۹۲
پهپاد ایرانی «یسیر» (عکس) عصر ایران - ۶ مهر ۱۳۹۲