پودمان آموزشی ویژه دادیاران برگزار شد

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶

پودمان آموزشی ضمن خدمت ویژه دادیاران سراسر استان‌ها از ۱۳ لغایت ۱۵ آبان‌ماه به مدت سه روز از صبح تا بعدازظهر توسط مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در هتل هما تهران برگزار شد

منابع خبر
پودمان آموزشی ویژه دادیاران برگزار شد خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶