پودمان تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات محاکم برگزار شد

خبرگزاری میزان - ۱۳ آذر ۱۳۹۶

دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارتقاء دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات محاکم به مدت سه روز از تاریخ ۱۱/۰۹/۹۶ لغایت ۱۳/۰۹/۹۶ توسط مرکز آموزش منابع انسانی قوه قضاییه در هتل هما تهران برگزار شد

منابع خبر