پیروزی سپاهان و توقف راه‌آهن در پایان نیمه اول

فوتبالی‌ترین - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
منابع خبر
پیروزی سپاهان و توقف راه‌آهن در پایان نیمه اول باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴