پیروزی میلی‌متری کلیولند با درخشش جیمز

فوتبالی‌ترین - ۱۶ آبان ۱۳۹۵
منابع خبر
پیروزی پانیونیوس با گل انصاری‌فرد خبرگزاری میزان - ۱۶ آبان ۱۳۹۵
فیلم/پیروزی پانیونیوس با گلزنی انصاری‌فرد خبرگزاری فارس - ۱۶ آبان ۱۳۹۵
فیلم/پیروزی ۳ گله رئال و خاموشی کریس خبرگزاری فارس - ۱۶ آبان ۱۳۹۵
پیروزی میلی‌متری کلیولند با درخشش جیمز فوتبالی‌ترین - ۱۶ آبان ۱۳۹۵