پیشنهاد همکاری با شهاب حسینی که عادل فردوسی‌پور تکذیبش می‌کند!

آفتاب - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
منابع خبر