پیشی گرفتن مخالفان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا و سقوط ارزش پوند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۵

لندن - ایرنا - نتایج شمارش آرای همه‌پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا که از ساعت ده شب پنجشنبه شروع‌ شده است، حاکی از پیشی گرفتن مخالفان برگزیت در نیمی از حوزه های انتخابیه است.

منابع خبر