پیمان‌سپاری ارزی احیا نمی‌شود/آغاز پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی

دولت در پی احیای پیمان ‌سپاری ارزی نیست
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه دولت در پی احیای پیمان‌سپاری ارزی نمی‌باشد، از تصمیمات جدید به منظور تسهیل در پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به متقاضیان و تولیدکنندگان خبر داد

منابع خبر
پیمان‌سپاری ارزی منتفی شد خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
دولت در پی احیای پیمان ‌سپاری ارزی نیست خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
پیمان‌سپاری ارزی منتفی شد جهان نیوز - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱