پیگیری پرونده قربانیان خون‌های آلوده در انگلیس از سوی خانواده آنها

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

خانواده‌های قربانیان خون‌های آلوده و فاسد شده در انگلیس از سازمان بهداشت این کشور شکایت می‌کنند

منابع خبر