چرا از طرحی که منافع ملی را به خطر می‌اندازد بخاطر مطامع سیاسی دفاع می‌کنید

فمینیسم سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان بخشی از تلاش‌های خود را معطوف به‌نقد نگرش مقوله‌ای به زن کرده‌اند. فمینیسم‌های زیادی شکل‌گرفته‌اند، ولی من دوست دارم از فمینیسم‌هایی که محدود به گروه خاصی نمی‌شوند دفاع کنم. فمینیسم‌هایی که تمام افراد با تفاوت نژادی، قومی، ملیتی، دینی را شامل می‌شود. فمینیسمی که تمام انواع دانش را از دانش آکادمیک تا دانشی که در زندان به دست می‌آید را در بربگیرد.
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۴

شورای هماهنگی بسیج دانشجویی واحدهای تهران دانشگاه‌ آزاد خطاب به هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد: چرا تمام قد از طرحی که منافع ملی را به کلی به خطر می‌اندازد بخاطر مطامع سیاسی خود دفاع می‌کنید

منابع خبر