چرا تنگی نفس می گیریم؟

خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

یک متخصص قلب و عروق گفت:درخصوص بیماری هایی که منجر به تنگی نفس می شوند گفت: آسم، مسمومیت ناشی از کربن مونو اکسید، سکته قلبی و نارسایی قلبی از جمله بیماری های هستند که می توانند بر روی تنگ شدن نفس اثر داشته باشند

منابع خبر
چرا تنگی نفس می گیریم؟ خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶