چند نکته درباره توافق هسته ای و پیامدهای آن!٬ علی کشتگر

گویا - ۲۵ تیر ۱۳۹۴

چند نکته درباره توافق هسته ای و پیامدهای آن!٬ علی کشتگر »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » با شناختی که از پیشینه و رفتار خامنه ای در دست است می توان تصور کرد که او در روزهای آینده با رفتار دوگانه و سخنان دوپهلو از یکسو توافق نامه را بپذیرد و از سوی دیگر به اطرافیان خود چنین القاء کند که اگر به رهنمودهای وی بهتر توجه می شد و یا اگر به "خط قرمزها" ی ترسیم شده توجه می شد توافق نامه مطلوب تری به دست می آمد.

منابع خبر
۵ نکته مهم درباره "توافق بزرگ" عصر ایران - ۲۵ تیر ۱۳۹۴