چهار تجمع اعتراضی برگزار شد

هرانا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته و امروز، جمعی از سپرده گذاران موسسه افضل توس، شماری از کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه رنگین نخ سمنان، تعدادی از کارگران پروژه مرمت مجموعه . . .

نوشته چهار تجمع اعتراضی برگزار شد اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر
چهار تجمع اعتراضی برگزار شد هرانا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶