چهار شهروند بهایی در استان گلستان آزاد شدند

هرانا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

خبرگزاری هرانا – نازی خلخی، مریم دهقان یزدلی، هوشمند دهقان یزدلی و سودابه مودت، چهار شهروند بهایی ساکن استان گلستان پس از تحمل یک سوم دوره محکومیت خود امروز از . . .

نوشته چهار شهروند بهایی در استان گلستان آزاد شدند اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر