چگونه داعش از میان زنان اروپایی عضوگیری می کند؟

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - یکی از مسائل مهمی که در ماه های اخیر و در پی تشدید اقدامات جنایتکارانه تروریست های تکفیری در عراق و سوریه در عرصه بین المللی مورد توجه قرار گرفت، افزایش حضور زنان در صفوف تکفیری هاست که بعضاً حتی از کشورهای غربی، راهی مناطق تحت کنترل تکفیری ها می شوند! نشریه تایم در مطلبی به بررسی عوامل و پیامدهای این موضوع پرداخته است.

منابع خبر
چگونه داعش از میان زنان اروپایی عضوگیری می کند؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳