چیزهایی که به افراد نمازگزار می‌رسد

جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی گهربار ضمن تاکید بر ارزش نماز، برخی از فوایدی که به نمازگزار می‌رسد را بیان فرموده‌اند

منابع خبر
چیزهایی که به افراد نمازگزار می‌رسد جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷