کاخ سفید: جسد چهارمین سرباز آمریکایی نیز در نیجر کشف شد

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر