کارکردهای تفکر نقدی در اخلاق از منظر آر. اِم. هِر

کارکردهای تفکر نقدی در اخلاق از منظر آر. اِم. هِر
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

کارکردهای تفکر نقدی در اخلاق از منظر آر. اِم. هِر

از کارکردهای درخور تفکر نقدی، می توان به حل معضلات اخلاقی، اصلاحات اخلاقی در جامعه، پرهیز از نسبیت گرایی در اخلاق، واقعیت پذیری وتن دادن به محدودیت معرفت انسان، اصلاح توصیه‌گرایی و آشتی میان مکاتب فایده گرایی و وظیفه گرایی، اشاره نمود.

چکیده

آر. اِم. هِر، فیلسوف اخلاق معاصر، بر این عقیده است که برای پاسخگویی به پرسش های اخلاقی، ما نیازمند تفکیک دو سطح از یکدیگر هستیم.

"هِر، فیلسوف اخلاق معاصر، بر این عقیده است که برای پاسخگویی به پرسش های اخلاقی، ما نیازمند تفکیک دو سطح از یکدیگر هستیم"سطح تفکر شهودی و سطح تفکر نقدی. از نظر هِر، سطح تفکر شهودی، دارای اصول بسیار ساده‌‌ای می باشد که افراد بصورت منفعلانه در تربیت اخلاقی آموخته اند. لیکن به علت تنوع موقعیت ها، و شرایط منحصر به فردی که افراد در طول زندگی با آن مواجه می شوند، تفکر شهودی کارکردی ندارد. با این اوصاف، فرد باید وارد عرصۀ تفکر نقدی شود. ورود به سطح تفکر نقدی، فاعلان اخلاقی را در تصمیم گیری ها، به عنوان عاملی فعال و به سوی خلاقیت توأم با عقلانیت، رهنمود می نماید.

از کارکردهای درخور تفکر نقدی، می توان به حل معضلات اخلاقی، اصلاحات اخلاقی در جامعه، پرهیز از نسبیت گرایی در اخلاق، واقعیت پذیری وتن دادن به محدودیت معرفت انسان، اصلاح توصیه‌گرایی و آشتی میان مکاتب فایده گرایی و وظیفه گرایی، اشاره نمود.

کلیدواژه ها: آر. اِم. هِر؛ سطح تفکر نقدی؛ سطح تفکر شهودی؛ فایده گرایی؛ معضلات اخلاقی

نویسندگان:

مرتضی زارع گنجارودی: مدرس معارف دانشگاه

ربابه منافی: مدرس معارف

مهدی زمانی: دانشیار فلسفه دانشگاه پیام نور اصفهان

مجله تأملات فلسفی - دوره ۷، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقابل روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر