کارگروهی از سازمان بازرسی برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان نفت تشکیل می‌شود

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر