کاهش آشپزخانه‌های تولید شیشه در تهران

20:00 - کاهش آشپزخانه‌های تولید شیشه در تهران
خبر خونه
جهان نیوز - ۱۸ مهر ۱۳۹۳

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: عملیاتهای پلیس موجب شده تا ضربات سنگینی به قاچاقچیان در تهران به ویژه دارندگان آشپزخانه های تولید مخدرهای صنعتی وارد شود و برای همین تعداد تولیدات شیشه در پایتخت کمتر شده است.

منابع خبر