کاوشگر "ماون" ناسا چرخش به دور مریخ را آغاز کرد

ورود سفینه ماون به مدار مریخ
تابناک
صدای آلمان - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

کاوشگر "ماون" که در هجدهم ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به سوی مریخ پرتاب شده بود، پس از طی ۷۱۱ میلیون کیلومتر سرانجام به مدار مریخ رسید و گردش به دور این سیاره سرخ‌فام را آغاز کرد

منابع خبر
سفینه میون در مدار مریخ قرار گرفت بی بی سی فارسی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
ورود سفینه ماون به مدار مریخ تابناک - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
ورود سفینه ماون به مدار مریخ یورو نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳