کره شمالی تهدید کرد اموال استراتژیک آمریکا را اولین هدف حملات احتمالی قرار خواهد داد

خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل

کره شمالی تهدید کرد اموال استراتژیک آمریکا را در شبه جزیره کره به عنوان اولین هدف حملات احتمالی مد نظر دارد

منابع خبر