۹ کشته و زخمی در انفجار امروز بغداد

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر
۹ کشته و زخمی در انفجار امروز بغداد باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵