کشته شدن چهار نظامی یمنی در حمله القاعده

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
کشته شدن چهار نظامی یمنی در حمله القاعده باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶