کشف بمب هسته‌ای مخفی هیتلر

عصر ایران - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

یک مهندس مکانیک آلمانی مدعی شد که توانسته دو بمب هسته‌ای ساخته شده توسط حزب نازی را در تونل‌های مربوط به این حزب کشف کند

منابع خبر
کشف بمب هسته‌ای مخفی هیتلر تابناک - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
کشف بمب هسته‌ای مخفی هیتلر فرارو - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
کشف بمب هسته‌ای مخفی هیتلر آفتاب - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
کشف بمب هسته‌ای مخفی هیتلر عصر ایران - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵