کشف طلا و نقره از کاخ علی عبدالله صالح

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
کشف طلا و نقره از کاخ علی عبدالله صالح باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶