کشف مهمات قدیمی در چاه یک خانه مسکونی

در یک خانه قدیمی در تهران 'مهمات مستهلک' پیدا شد
بی بی سی فارسی
رادیو زمانه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۳

به گفته علی‌اصغر ناصربخت معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران، در پی ریزش چاه در یک ساختمان قدیمی در خیابان شهید فکوری، مقدار قابل توجهی مهمات قدیمی در این مکان پیدا شده است.

منابع خبر
کشف مهمات قدیمی در چاه یک خانه مسکونی رادیو زمانه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
کشف مهمات مستهلک شده جنگی در چاه عصر ایران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
کشف مهمات مستهلک‌شده در تهران تابناک - ۳۰ مرداد ۱۳۹۳