کشف یک فاضلاب بیولوژیکی در بدن انسان!

خبرگزاری میزان - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

تحقیقات نشان می‌دهد که عروق می‌توانند به عنوان یک خط لوله بین مغز و سیستم ایمنی بدن عمل کنند

منابع خبر
کشف یک فاضلاب بیولوژیکی در بدن انسان! خبرگزاری میزان - ۱۴ مهر ۱۳۹۶