کشف ۵۵ تن مواد مخدر در مرزهای کشور

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

فرمانده مرزبانی ناجا از کشف ۵۵ تن مواد مخدر طی سال جاری در مرزهای کشور خبر داد

منابع خبر
کشف ۵۵ تن مواد مخدر در مرزهای کشور جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷