کنست قانون خاموشی صدای عدالت خواهی فلسطین را تصویب کرد

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر